Алтан Дуран эд эсийн лаборатори

Танилцуулга

Байгууллагын танилцуулга үйл ажиллагааны амжилтууд

Худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээний “Алтан Дуран Хөгжил” ХХК нь 2009 онд байгуулагдсан. 2015 оны 3-р сарын 03 өдөр Монгол улсын компаний тухай хууль, Монгол улсын эрүүл мэндийн тухай хуулийг үндэслэн компаний захирлын 2015 оны 02-р тушаалаар эд эсийн шинжилгээний лабораторийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахаар шийдвэрлэн 2015 оны 05-р сарын 31-нд тусгай зөвшөөрлөө авснаар уг үйл ажиллагаанд зориулж компаний зүгээс 43.240.000 төгрөгний хөрөнгө оруулалт хийн ажиллаж байна.

0.00
 
Үнэлсэн: 0 удаа.

unprofessional-au